Застраховане на имущество в България pro

05 дек 2017
·
14
·
1,518
·
10.00 лв.

Застраховка Имущество, независимо дали на жилището или на най-ценните ни вещи, е абсолютна необходимост. С климатичните промени, природните бедствия зачестяват, а престъпността все още всява безпокойство...
 

Застрахователен пазар pro


Във всяко общество, в процеса на своята дейност (производство на материални блага, оказване на услуги и др.), хората и техните колективи встъпват в определени взаимоотношения помежду си...
 

Застраховане pro


Застраховането е една от човешките дейност, възникнали в дълбока древност и породени от обективнипотребности в хода на развитие на обществения живот...
 

Застрахователни посредници pro


Застрахователният пазар е място, където се срещат застрахователи и застрахованите, т.е. тези, които предлагат и тези, които търсят застрахователна защита. Важен елемент в структурата на застрахователния пазар е фигурата на застрахователния посредник...
 

Анализ на застраховка "Каско" pro


В настоящата разработка ще бъде направен анализ и ще бъдат представени данни за застраховката “Каско” правена от Застрахователно акционерно дружество "Алианц Банк”. За разработване на темата са взети реални данни от самото дружество...
 

Анализ на застраховка ”Помощ при пътуване – в Република България” в ЗПАД “Алианц Банк” pro


В настоящата курсова работа ще бъде направен анализ на застраховката “Помощ при пътуване - Автоасистанс”, като бъдат разгледани нейните реквизити и особеностите при сключването й...
 

Насоки за развитие на българският застрахователен пазар в светлината на директивите на Европейския съюз pro


Създаването на застрахователен пазар е последица от въвеждането на пазарна икономика. С премахването на монопола в застрахователното дело се създават условия и за пазарни отношения в областта на застраховането...
 

Пенсионни застраховки pro


Република България извършва преход към пазарно стопанство в условията на дълбока криза във всички области на живота. Възможните мерки за трайно икономическо оживление и развитие са ограничени и непопулярни...
 

Застраховка "Каско" на моторни превозни средства в ЗПЗАД "Български имоти" pro


Застраховането като самостоятелна икономическа категория изразява определени икономически отношения, които възникват между застрахователя, от една страна, и застрахования – физическо или юридическо лице, от друга, във връзка с образуването...
 

Годишен финансов отчет на застрахователите pro

28 яну 2015
·
18
·
2,877
·
1
·
56
·
10.00 лв.

Годишното счетоводно приключване и съставянето на годишен финансов отчет (гфо) предтавляват съвкупност от методи, процедури и документи (елементи), чрез които текущата счетоводна информация се преобразува...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент