Застраховка "Гражданска отговорност" за собственици и водачи на МПС pro


Застрахователният пазар се явява важна съставна част от човешката дейност във всяка цивилизована държава, специфичен и сложен сектор от икономиката...
 

Презастраховане. Рентабилност на банките. pro

14 яну 2014
·
14
·
3,171
·
1
·
53
·
20.00 лв.

ПРЗ е застраховане на застраховател от други такива наречени презастрахователи. ПРЗ е международен бизнес. Той е трудно да се затвори в национални граници...
 

Последици от реализирането на риска за стопанската единица pro

03 май 2014
·
12
·
3,430
·
3
·
10
·
5.00 лв.

Рискът, както вече беше отбелязано, е вероятностна категория. В този смисъл, най-правилно и обосновано може да се окачестви и измери като вероятност за възникване на вреди...
 

Фактори, оказващи влияние при определянето на самозадържането pro

03 май 2014
·
14
·
3,722
·
3
·
5.00 лв.

Каква част от отговорността, поета от прекия застраховател да бъде задържана за собствена сметка, и колко презастраховане да се "купи", е въпрос за преценка. Всеки застраховател трябва да достигне до...
 

Сключване и поддържане на презастрахователния договор. Мястото на презастрахователния брокер. pro

03 май 2014
·
15
·
4,655
·
2
·
32
·
5.00 лв.

Презастрахователните отношения се пораждат на базата на сключен презастрахователен договор. Презастрахователният договор може да бъде сключен в специализирана презастрахователна компания или при застраховател, който извършва и презастрахователна...
 

Предпоставка за възникване и развитие на презастраховането pro

03 май 2014
·
12
·
4,931
·
34
·
37
·
5.00 лв.

Същността на презастраховането, пътищата за неговото развитие, значимостта му и неговото организационно устройство се определят от конкретния етап на обществено-икономическото развитие...
 

Етапи, процеси и организация на застрахователните посредници в ДЗИ pro

01 юни 2014
·
10
·
2,438
·
4
·
22
·
20.00 лв.

Посредниците в застрахователната дейност биват: застрахователни агенти и застрахователни брокери. разликата между тях е, че агентът представлява една компания, а брокерът всички...
 

Ликвидация на щети в "Евроинс" pro


Ликвидация на щети в ЗК "Евроинс" с данни до 2008 и 2014 година....
 

Организация и отчитане на разчетите в застрахователна компания pro


Целта е да се дадат общи постановки по въпроса и начините за развитието и организацията на разчетите в застрахователните дружества и отчитане на спецификата на българските застрахователни дружества...
 

Нaсoки зa рaзвитиeтo нa зaстрaхoвaтeлнo-нaдзoрнaтa дeйнoст у нaс pro


Цeлитe нa рaзрaбoткaтa сa свързaни с aнaлиз нa зaстрaхoвaтeлния кoнтрoл и нaдзoр и нaсoкитe зa eфeктивнoтo му рaзвитиe и функциoнирaнe...
1 2 3 4 5 » 6

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент