Отчет за преддипломен стаж в застрахователно дружество


Описание на преминат преддипломен стаж, проведен в Застрахователно дружество "Евроинс" АД. Съдържа: Обща информация за застрахователното дружество. Предмет на дейност. Организационна структура. Описание на бизнес средата. Описание на отдела...
 

Застраховане


История и същност на застраховането...
 

Карго застраховане на товари по време на превоз


Застраховането на товари по време на превоз в миналото е било известно като клон “Транспорт” и за първи път е въведено в русенското застрахователно акционерно дружество “България” още през 1897 г....
 

Кредитно администриране и процесът на кредитиране


Елементи на кредитната политика. Управление на кредитния риск...
 

Застраховането като елемент на персоналните финанси. Видове застраховки


В тази презентация са разгледани видовете застраховки, необходимостта от застраховането, както и причините, пораждащи нуждата от застраховане на движимото и недвижимо имущество...
 

Застраховка банков кредит


Нуждата от гаранция на инвестиции и покриване на изтеглени кредити в критичен момент налага необходимостта от съчетаване на кредитиране и застраховане...
 

Застрахователни институти и видове застраховки

03 яну 2012
·
14
·
307
·
51
·
80
·
24

Застраховането - един от най-печелившите бизнеси. Доминиращ сектор в сферата на услугите. Застрахователен пазар...
 

История на застраховането в България


Кратка история на застраховането след Освобождението до социализма и образуването на ДЗИ...
 

Застраховка "Карго"


Обект на застраховане по тази застраховка са товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на транспортното средство, за загуба и(или) повреда, която е пряка последица от настъпването на рисковете, уговорени в...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент