Гражданска отговорност на автомобилистите

25 май 2016
·
29
·
832
·
33
·
3

Застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и споразумението "Зелена карта", презентация, за студенти от 4-ти курс по предмет "Имуществено застраховане"...
 

Анализ на дейността на застрахователно дружество - Алианц България


Според Българска агенция за кредитен рейтинг - Алианц поддържа над средните за сектора нива на всички показатели за стабилно състояние. Българската агенция за кредитен рейтинг повиши дългосрочния рейтинг на способност на изплащане на искове...
 

Застраховане


Обща характеристика на застраховането. Застраховане на имущества и МПС. Презастраховане. Приходи, разходи и финансови резултати на финансовите дружества...
 

Същност на застраховането


Същност на застраховането и неговите форми. История на застраховането...
 

Бизнес план за създаване на застрахователен брокер


Ние решихме да създадем фирма, застрахователен брокер, която ще посредничи при сключване на застрахователни договори между клиента и застрахователните компании...
 

Застраховането като елемент на персоналните финанси. Видове застраховки


В тази презентация са разгледани видовете застраховки, необходимостта от застраховането, както и причините, пораждащи нуждата от застраховане на движимото и недвижимо имущество...
 

Застраховане и гарантиране на влоговете и депозитите. Същност на застраховането


Предмет на застраховката. Застраховане на влоговете и депозитите. Основание за изплащане на обезщетение възниква при едновременното наличие на следните обстоятелства...
 

Същност на застраховането


презентация съдържаща основни понятия за застраховането...
 

Застраховане


История и същност на застраховането...
 

Застрахователна калкулация


Застрахователната калкулация е клон на застрахователната наука, който има за цел да определи големината на риска и неговата цена, респективно застрахователната премия. Изходни предпоставки за извършване на това действие можем да намерим...
1 2 3 4 5 »

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент