Констативен протокол


Констативен протокол, който се прилага към официална претенция при нанасяне на щети по време на транспортиране на стоки...
 

Организиране на системата "зелена карта"


Трудно е да се даде кратко изброяване на всички видове застраховане на отговорности, тъй като те обхващат много широк кръг от субекти....
 

Лично застраховане


доклад на тема лично застраховане "Личното застраховане има за обект човека. Основната му задача е да подпомогне застрахования , когато неговото здраве и работоспособност са нарушени поради действието на покрит от застрахователното дружество риск..
 

Декларация


Декларация по чл.154, ал. 2 от Кодекса за застраховането. Декларирам, че не извършвам дейност като застрахователен агент...
 

Договор за отдаване на автомобили при условия на оперативен лизинг


Предмет на договора. Чл.1. Предмет на настоящия договор е отдаване при условията на оперативен лизинг на фабрично нови автомобили, наричани по-долу за краткост...
 

Карго сертификат


Карго сертификат към абонаментна застрахователна полица...
 

Заявление за регистрация на застрахователен брокер


Заявление за регистрация на застрахователен брокер, което се изпраща до комисията за финансов надзор...
 

Заявление за липса на щети


Заявление за липса на щети по гражданкса отговорност към застрахователна полица...

Качи документ и спечели
 

Сподели своите Документи по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент