Застраховане в ЗК “Български имоти”АД и мястото му на пазара на застрахователни услуги в България

12 дек 2007
·
92
·
10,056
·
751
·
382

Темата съдържа както теоретични данни за застрахователното дело, така и анализ на застрахователния пазар в България за 2005 и 2006 година. Изслвдван е пазарния дял на ЗК"Български имоти", като са използвани показатели като комулативно проникване и.т.н.
 

Животозастраховане

25 яну 2009
·
41
·
5,001
·
296
·
150
·
1

Основен обект на анализиране и разглеждане в тази разработка са застрахователните разноски. Те са характерен елемент в застраховането и отговарят на разходите за оъществяване на основната дейност в другите стопански отрасли...
 

Застраховка "Живот" - същност и особености

08 яну 2007
·
65
·
8,050
·
1,655
·
557
·
1
·

Настоящата дипломна работа има за цел да покаже същноста на застраховката "Живот", както и начините за нейното сключване и поддръжка.
 

Застрахователния пазар в България

08 май 2009
·
27
·
3,536
·
582
·
457

Разработената дипломна работа е съобразена с деистващите в момента основни правно-нормативни актове, имащи отношение към застраховането.
 

Застраховка на домашни животни, птици, риба и кошери с пчели

18 юни 2009
·
55
·
6,462
·
179

Застрахователният пазар е един от най-бързо развиващите се сектори в българската икономика...
 

Ликвидация на щети при застраховка "Имущество"

30 окт 2007
·
76
·
11,420
·
402
·
252

Етапите при ликвидацията на щети, както и икономическа информация относно дела на отделните дружества на пазара.
 

Анализ на финансовия пазар

08 ное 2008
·
86
·
10,874
·
589
·
383
·
1

Още от излизането на България от тоталитарния режим до днес банковата система търпи постояни промени и развитие. Това разбира се е нормално, тъй като до тогава банкова система в условията на свободна пазарна икономика на практика не е съществувала...
 

Етика и комуникиране в застраховането


Етиката е наука, която учи как да различаваме доброто от злото, правилното от неправилното, т.е. тя е наука за доброто в различните му прояви,която намира широко приложение в застраховането. Бизнес-етиката анализира проявите на доброто и злото...
 

Автомобилното застраховане в република България


Автомобилното застраховане представлява обществен обезщетителен източник, чрез който се компенсират загубите и претърпените вреди на транспортните средства...
 

Взaимодействието между публичния и частния сектор в охранителната дейност


Глобална световна криза пряко се отразява на българската икономика, в това число и на частната индустрия за сигурност. Смекчаването на нейните последици изисква предприемането на антикризисни мерки...
1 2 3 4 5 »

Качи дипломна работа и спечели
 

Сподели своите Дипломни работи по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент