Анализ и оценка на застраховка „Гражданска отговорност“ в ЗАД Булстрад


Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите спада към задължителните застраховки, съгласно Кодекса за застраховането (КЗ)...
 

организация на застрахователното право

20 май 2009
·
1
·
208
·
18

Учредяване на ЗАД- става в съответствие с ТЗ по 2 начина – последователен- се минава през подписка, учредително...
 

Международно застраховане


Дефиниция- под мз се разбира застраховане на всички особености – обективни и субективни свързани с преминаването на границата или пътуване в чужбина...
 

Силовият имидж на застрахователя като маркетингов подход към потребителите


Погрешно е схващането, че този тип застрахователни компании подхождат некоректно към клиентите си. Моите наблюдения над това сочат, че в много случаи са дори по- точни в отношенията си към клиентите от редица други компании...
 

Реинженеринг


Реинженеринг на бизнес процесите означава тотална реорганизация в работата на фирмите и организациите. В условия на конкурентно враждебна среда много фирми, включително и застрахователни, се насочиха към прилагането на модерни подходи
 

История и възникване на застраховането


Периодизация. Древност. Средновековие. Същинска история на застраховането. Възникване и развитие на отделните видове застраховки. История на застраховането в България. Източници: Учебници на Боян Илиев, Венцислав Василев и Христо Драганов...
 

Пенсионните фондове и застрахователните дружества в качеството си на институционални инвеститори


Застрахователните и пенсионно-осигурителните дружества са институционални инвеститори, на които е позволено да инвестират своите резерви при спазване на изисквания, определени чрез нормативната уредба в България – кодексите за социалното осигуряване и...
 

Нaсoки зa рaзвитиeтo нa зaстрaхoвaтeлнo-нaдзoрнaтa дeйнoст у нaс pro


Цeлитe нa рaзрaбoткaтa сa свързaни с aнaлиз нa зaстрaхoвaтeлния кoнтрoл и нaдзoр и нaсoкитe зa eфeктивнoтo му рaзвитиe и функциoнирaнe...
 

Информационна система в застрахователното дружество pro


В последните години както в теорията, така и в практиката на застрахователната дейност, ИТ се превърнаха в основно средство за повишаване ефективността на процесите на вземане и реализиране на решения...
 

Системата за контролинг в застрахователната компания


Безскрупулното следване на западния начин на мислене, без да взема предвид реалността, без да се повдигне въпросът кои елементи са ефективни при модернизирането на общества, които се развиват в различни исторически условия, ни лишава от възможността...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент