Продуктова политика на застрахователно акционерно дружество


Застрахователната индустрия все още се управлява от различните закони за договорите и задълженията, за застраховане на живот,имущества, земеделие, при туризъм и различни други законодателства и наредби...
 

Проучване на рисковете и избор на застрахователна политика във фирма


Развитието на пазарната икономика е важна предпоставка за възникването и разширяването на застраховането. То е важен елемент от пазарната инфраструктура и неотменим компонент на икономическата и социалната сфера...
 

Проучване на рисковете и избор на застрахователна политика


Описание на изследвания обект. Източници на рискови събития. Събития, пораждащи щети. Идентифициране и оценка на риска – щети и вероятност...
 

Оценка на застрахователен продукт по общи условия


Потенциалните рискове, застрашаващи фирмата са: загуба или увреждане на имуществото вследствие на пожар и други природни бедствия, кражба, финансови загуби в резултат на намаляване на оборота или увеличаване на разходите по дейността....
 

Застраховане имущество на фирма


Избор на зстрахователно дружество за застраховане имущество на фирма....
 

Етика и комуникиране в застраховането


Етиката е наука, която учи как да различаваме доброто от злото, правилното от неправилното, т.е. тя е наука за доброто в различните му прояви,която намира широко приложение в застраховането. Бизнес-етиката анализира проявите на доброто и злото...
 

Сравнение на застраховка автокаско на три различни застрахователни компании


Фирма е закупила четири леки автомобила, които ще бъдат предадени на служители на фирмата, с цел те да изпълняват служебните си задалжения по-добре...
 

Екипно проучване


Въведение. Актуалност на изследването. Проблем. Успехът на една фирма зависи от печалбата, която тя генерира, а тя от своя страна зависи от количеството на разходите, които фирма прави...
 

Застраховка "Гражданска отговорност" за собственици и водачи на МПС pro


Във всяко общество, в процеса на своята дейност (производство на материални блага, оказване на услуги и др.), хората и техните колективи встъпват в определени взаимоотношения помежду си...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Икономика
Застрахователно дело
за Студенти
Ограничаване на резултатите