Сравнение на застраховка автокаско на три различни застрахователни компании


Фирма е закупила четири леки автомобила, които ще бъдат предадени на служители на фирмата, с цел те да изпълняват служебните си задалжения по-добре...
 

Оценка на застрахователен продукт по общи условия


Потенциалните рискове, застрашаващи фирмата са: загуба или увреждане на имуществото вследствие на пожар и други природни бедствия, кражба, финансови загуби в резултат на намаляване на оборота или увеличаване на разходите по дейността....
 

Застраховане имущество на фирма


Избор на зстрахователно дружество за застраховане имущество на фирма....
 

Етика и комуникиране в застраховането


Етиката е наука, която учи как да различаваме доброто от злото, правилното от неправилното, т.е. тя е наука за доброто в различните му прояви,която намира широко приложение в застраховането. Бизнес-етиката анализира проявите на доброто и злото...
 

Екипно проучване


Въведение. Актуалност на изследването. Проблем. Успехът на една фирма зависи от печалбата, която тя генерира, а тя от своя страна зависи от количеството на разходите, които фирма прави...
 

Застраховка "Гражданска отговорност" за собственици и водачи на МПС pro


Във всяко общество, в процеса на своята дейност (производство на материални блага, оказване на услуги и др.), хората и техните колективи встъпват в определени взаимоотношения помежду си...
 

Източници на риск


Физическа (природна) среда. Социална среда. Политическа среда. Законодателна среда. Икономическа среда. Вътрешна среда. Когнитивна среда...
 

Продуктова политика на застрахователно акционерно дружество


Застрахователната индустрия все още се управлява от различните закони за договорите и задълженията, за застраховане на живот,имущества, земеделие, при туризъм и различни други законодателства и наредби...
 

Износени лагери за пелет машина


Изследваният обект е фирма "Имелос" ООД. Предмет на изследването е анализ на рисковете, пораждащи щети, които могат да настъпят в фирмата и анализ на застраховките, чрез които могат да се покрият част от щетите...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Русе
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Икономика
Застрахователно дело
за Студенти
Ограничаване на резултатите