Застрахователен пазар


Застрахователният пазар е един от най-бързо развиващите се сектори в българската икономика. Той се регулира от 1997 г. с приемането на Закона за застраховането и създаването на държавна надзорна институция...
 

Национална презастрахователна компания


На икономически неуравновесен пазар, на който по-голямата част от застрахователите са с ограничени фансови средства, се налага да се пребягва до презастраховане...
 

Ликвидация на щети


Ликвидацията може да се определи като съвкупност от последователни действия, които имат за цел да установят настъпването на застрахователния случай, размера на щетата ...
 

Лично застраховане


Личното застраховане се отнася до застраховане на здравето, трудоспособността и живота на хората...
 

Акцизи. Особености на акцизното облагане


Особености на акцизното облагане. Организация на акцизното облагане в България. Акцизите принадлежат към едни от най-старите косвени данъци в света....
 

Същност на застраховането, функции и роля


В мениджмънта съществува едно основно правило: управленско решение, при което влиянието на риска е пренебрегнато, се смята за неиздържано. С други думи рисковият мениджмънт се възпнриема като неразделна част от общия мениджмънт...
 

Размер и оценка на риска


Като размер на риска може да се възприеме възможната най-голяма загуба, причинена от едно щетоносно събитие. Размерът на риска се свързва с конкретен обект...
 

Застрахователен риск


Застраховането е една от човешките дейности, възникнали в дълбока древност и породени от обективни потребности в хода на развитието на обществения живот...
 

Застрахователен надзор, урок


План за урок по икономика на предприятието за застрахователен надзор...

Качи урок и спечели
 

Сподели своите Уроци по Застрахователно дело с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент